Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tsubanova, N. A., National University of Pharmacy
Tsygankov, O. V., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Tsykalova, V. M., Taurida National University. V.Vernadsky
Tsymbal, D. I., A.V.Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAU
Tsyzoryk, N. M., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Tulaydan, H. M., Ternopil national pedagogical university
Tykhonenko, M. V., SHHE «Ivano-Frankivsk National Medical University»

U

Ugbenbo, D. Alfred, National University of Pharmacy
Ukrainets, I. V., National University of Pharmacy
Ukrainets, I. V., National University of Pharmacy,
Upyr, T. V., National University of Pharmacy

V

Varenichenko, S. A., Ukrainian State University of Chemical Technology
Varynskyi, B. O., Zaporizhzhia State Medical University
Vasilenko, O. M., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Vaskevich, A. I., National Technical University of Ukraine "KPI"
Vaskevich, A. I., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Vaskevich, R. I., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Vaskevych, A. I., National Technical University of Ukraine “KPI”
Vaskevych, A. I., National Technical University of Ukraine "KPI"
Vaskevych, R. I., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Vasyleiko, M. V., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Vas’kevich, A. I., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, National Technical University of Ukraine "KPI"
Vas’kevich, R. I., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Verves, Ye. V., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Vinnyk, O. F., Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda

501 - 525 of 583 Items    << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>