Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Danylchenko, S. Yu., National University of Pharmacy
Danyliuk, I. Yu., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Danylova, I. A., National University of Pharmacy
Danylyuk, K.. E., National Pirogov Memorial Medical University
Davidenko, A. A., National Pirogov Memorial Medical University
Davidenko, O. O., National Pirogov Memorial Medical University
Davydenko, O. O., National Pirogov Memorial Medical University
Deineka, S. Ye., Bukovinian State Medical University
Demchenko, A. M., Institute of Pharmacology and Toxicology of National Academy of Medical Sciences Ukraine
Demchenko, A. M., Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Demchenko, A. M., Institute of Pharmacology and Toxicology of the AMS of Ukraine
Demchenko, N. R., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Demchenko, S. A., Institute of Pharmacology and Toxicology of the AMS of Ukraine
Demchenko, S. A., Institute of Pharmacology and Toxicology of National Academy of Medical Sciences Ukraine
Demchenko, S. A., Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Denysenko, O. M., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Derkach, G. О., SHHE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Devinyak, O. T., Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
Devyatkina, A. O., National University of Pharmacy
Dmytriv, Yu. V., NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Dorofeyeva, N. O., National Academy of Sciences of Ukraine Bogomoletz Institute of Physiology
Dorogov, M. V., Yaroslavl State Pedagogical University. KDUshinsky
Drapailo, A. B., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Drapak, I. V., Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
Drushlyak, O. G., National University of Pharmacy

76 - 100 of 620 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>