Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Danylchenko, S. Yu., National University of Pharmacy
Danyliuk, I. Yu., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Danylyuk, K.. E., National Pirogov Memorial Medical University
Davydenko, O. O., National Pirogov Memorial Medical University
Demchenko, A. M., Institute of Pharmacology and Toxicology of the AMS of Ukraine
Demchenko, S. A., Institute of Pharmacology and Toxicology of the AMS of Ukraine
Denysenko, O. M., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Derkach, G. О., SHHE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Dmytriv, Yu. V., NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Dorofeyeva, N. O., National Academy of Sciences of Ukraine Bogomoletz Institute of Physiology
Drapak, I. V., Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
Drushlyak, O. G., National University of Pharmacy
Duchenko, K. A., Kharkiv State Zooveterinary Academy
Dyachenko, I. V., Luhansk Taras Shevchenko National University
Dyachenko, I. V., Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Dyachenko, V. D., Luhansk Taras Shevchenko National University
Dzyubenko, S. P., National Pirogov Memorial Medical University

1 - 17 of 17 Items