Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Lebed, P. S., Enamine Ltd.
Lega, D. O., National University of Pharmacy
Lega, D. A., National University of Pharmacy
Lescheva, E. V., Voronezh State University
Lesyk, R. B.
Lesyk, R. B., Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
Levitin, Ye. Ya, National University of Pharmacy
Lipson, V. V., V.N.Karazin Kharkiv National University, DNU "NTK" Institute of Single Crystals "of the National Academy of Sciences of Ukraine
Lipson, V. V., V.N.Karazin Kharkiv National University, DNU "NTK" Institute of Single Crystals "of the National Academy of Sciences of Ukraine
Lubenets, V. I., Lviv Polytechnic National University
Lukashuk, O. I., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
Lunin, V. V., Lviv Polytechnic National University
Lunin, V. V.
Lyakhov, S. A., Physical-Chemical Institute O.V. Bogatsky National Academy of Sciences of Ukraine

1 - 14 of 14 Items