Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Peculiarites of interaction between 3-(2-aminophenyl)-6-R-1,2,4-triazin-5(2H)-ones and cyclic anhydrides of non-symmetric dicarboxylic acids Abstract   PDF
O. Yu. Voskoboynik, D. Yu. Skorina, S. V. Shishkina, O. V. Shishkin, S. I. Kovalenko, V. V. Ivchuk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Phosphonomethylated derivatives of dinitroanilines Abstract   PDF (Українська)
A. L. Chuiko, Yu. V. Korotkiy, V. A. Bondar
 
Vol 14, No 2(54) (2016) Polycyclic systems with the pyridopyrimidine and pteridine nuclei Abstract   PDF (Українська)
I. V. Dyachenko, R. I. Vaskevich, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide Abstract   PDF
I. V. Ukrainets, O. V. Mospanova, N. L. Bereznyakova, O. O. Davydenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Reactions of N-alkylhydrazones of aliphatic ketones Abstract   PDF (Українська)
B. B. Kurpil’, S. P. Ivonin, D. M. Volochnyuk
 
Vol 12, No 1(45) (2014) (S)-(+)-1-(2-pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine – an effective catalyst of asymmetric synthesis Abstract   PDF (Українська)
V. M. Tkachuk, V. M. Shoba, V. A. Sukach, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Screening of the antiviral activity in the range of C5 and N3 substituted 4-thiazolidinone derivatives Abstract   PDF
D. V. Kaminskyy
 
Vol 12, No 3(47) (2014) Selective reduction and oxidation of 1-aryl-5-aryl-sulfanyl-6-phenylpiperidine-2-ones Abstract   PDF (Українська)
N. M. Tsyzoryk, A. I. Vaskevych, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones Abstract   PDF
S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh, K. Yu. Krolenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and analgesic activity of N-(benzothiazol-2-yl)-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamides Abstract   PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, L. O. Grinevich
 
Vol 12, No 3(47) (2014) Synthesis and antimicrobial activity of 4-chloro-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazoles and products of their interaction with 3-methyl-2-pyrazolin-5-one Abstract   PDF (Українська)
V. O. Chornous, O. Ya. Mel’nyk, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, M. V. Vovk
 
Vol 12, No 1(45) (2014) Synthesis and antiviral activity of [(9-R1-10-R2-3-R-2-oxo-2H-[1,2,4]-triazino[2,3-c]quinazolin-6-yl)thio]acetamides derivatives with the fragments of carcass amines Abstract   PDF
I. S. Nosulenko, O. Yu. Voskoboynik, G. G. Berest, S. L. Safronyuk, S. I. Kovalenko, A. V. Katsev, R. S. Sinyak, V. O. Palchikov
 
Vol 12, No 3(47) (2014) Synthesis and cytotoxicity of aminoethoxydiphenyls Abstract   PDF (Українська)
S. O. Zanoza, G. V. Maltzev, S. A. Lyakhov, S. A. Andronati, M. Yu. Zubritskiy, O. S. Bogorad-Kobelska, O. V. Plotka, N. M. Zholobak, M. Ya. Spivak
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and in silico screening of novel 2-methylquinoline-4-ones bound with the pyrazol-5-ones moiety Abstract   PDF
V. O. Zubkov, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, I. S. Gritsenko
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Synthesis and N-alkylation of diethyl 4,7-dihydroazolo[1,5-a]pyrimidin-5,6-dicarboxylates Abstract   PDF
M. O. Kolosov, M. J. K. Al-Ogaili, O. G. Kulyk, V. D. Orlov
 
Vol 15, No 3(59) (2017) Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides Abstract   PDF
P. S. Lebed, A. O. Tolmachov, Yu. O. Zubchuk, O. M. Boyko, M. V. Vovk
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and some transformations of alkyl N-(2-aryl-3-nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)carbamates Abstract   PDF (Українська)
V. M. Tkachuk, N. V. Melnichenko, K. V. Kovalchuk, V. A. Sukach, M. V. Vovk, V. G. Nenaidenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and study of the antimicrobial activity of N-alkyl(dimethylaminoalkoxyacetammoniumchloride)-N′-[4-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]ureas Abstract   PDF (Русский)
M. K. Bratenko, M. M. Barus, I. P. Burdenyuk, M. V. Vovk
 
Vol 15, No 4(60) (2017) Synthesis and the activity assessment of adamantylcontaining thiazolium inhibitors of butyrylcholinesterase Abstract   PDF
A. D. Ocheretniuk, O. L. Kobzar, O. P. Kozachenko, V. S. Brovarets, A. I. Vovk
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 1-alkyl-5-methyl-3-phenyl-6-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Abstract   PDF
S. V. Vlasov, T. P. Osolodchenko, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh
 
Vol 13, No 4(52) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-yl)propanoic acids Abstract   PDF
V. O. Zubkov, T. P. Osolodchenko, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, O. V. Kiz
 
Vol 15, No 4(60) (2017) Synthesis and the antimicrobial activity of hexamethylene-Nmaleinimidospiroindole- 3,3’-pyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives Abstract   PDF
Ye. I. Suymka, R. G. Red’kin, L. A. Shemchuk, K. V. Hlebova, N. I. Filimonova
 
Vol 12, No 2(46) (2014) Synthesis and the antimicrobial activity of metalcarbene compounds of the triazole series Abstract   PDF (Українська)
N. V. Glinyana, V. Sh. Saberov, A. V. Knishevitsky, N. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, O. S. Papayanina, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov
 
Vol 12, No 2(46) (2014) Synthesis and the antimicrobial activity of precarbene and metalcarbene compounds of the imidazole series Abstract   PDF (Українська)
V. Sh. Saberov, K. O. Marichev, M. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, R. V. Rodik, A. B. Drapailo, T. M. Pekhtereva, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and the antiresistant activity of acylated and supramolecular derivatives of ellagic acid Abstract   PDF (Русский)
Mustafa Ali Alhussein, A. V. Martynov
 
51 - 75 of 158 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>