Editorial Team

Editors-in-chief

Inna Nikolaevna Vladymyrova, National University of Pharmacy, Ukraine

Mykhaylo Volodymyrovich Vovk, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Deputy Chief Editors

Sergiy Vitaliyovich Vlasov, National University of Pharmacy, Ukraine

Yulia Victorivna Rassukana, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Executive Secretaries

Dmytro Oleksandrovich Lega, National University of Pharmacy, Ukraine

Tetiana Anatoliivna Vasil'eva, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

The Editorial Board

Jean-Philippe Bouillon, Laboratory of Sciences and Methods Separatives, University of Rouen, France

Mykhaylo Kalininovich Bratenko, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Volodymyr Sergiyovich Brovarets, Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Andriy Arturovich Fokin, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Viktoriya Akopovna Georgiyants, National University of Pharmacy, Ukraine

Liudas P. Ivanauskas, Lithuanian University of Health Science, Lithuania

Alexander Katz, University of California, United States

Mykola Ivanovich Korotkikh, Institute of Organic Chemistry at NAS of Ukraine, Ukraine

Alexander Mykolayovych Kostyuk, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Sergiy Ivanovich Kovalenko, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Sergiy Mikolayovich Kovalenko, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Vladimir Nickolaevich Kovalyov, National University of Pharmacy, Ukraine

Roman Bogdanovich Lesyk, Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, Ukraine

Victoria Victorivna Lipson, State Institution "V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine", Ukraine

Mykola Dmytrovych Obushak, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Petro Petrovich Onisko, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Leonid Antonovich Shemchuk, National University of Pharmacy, Ukraine

Oleg Borisovich Smolii, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Vadim Mihaylovich Timoshenko, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Alexandre A. Varnek, University of Strasbourg, France

Zoya Vsevolodivna Voitenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Dmytro Mykhaylovych Volochnyuk, Institute of Organic Chemistry NAS of Ukraine, Ukraine

Yurii L`vovych Yagupolskii, Institute of Organic Chemistry NAS of Ukraine, Ukraine

Lucjusz Zaprutko, Poznan University of Medical Sciences, Poland

Volodymyr Antonovich Zaghory, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

The Editorial Council

Sergiy Andriyovich Andronati, A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Igor Sergiyovich Antypin, Kazan Federal University, Russian Federation

Oleksandr Mykolayovych Bilovol, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Valentyn Anatoliyovych Chebanov, "Institute for Single Crystals" State R&D Corporation, Ukraine

Alois Haas, Ruhr-Universitat Bochum, Germany

Gerbert Leonovych Kamalov, A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute, Ukraine

Valentin Petrovich Chernykh, National University of Pharmacy, Ukraine

Yuriy Grigorovich Shermolovich, Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Ukraine

Andriy Ivanovych Vovk, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, Ukraine

Borys Semenovich Zimenkovsky, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine